A kubai salsa eredete

A Salsa zenéje

Amit ma Salsa néven ismerünk ,az több évszázados zenei és kulturális lerakódás eredménye. Egy olyan világszerte ismert társas tánc, mely az utcai latin táncokhoz sorolható.  A Salsa kialakulása a latin-amerikai és karib társadalom történelmében gyökerezik melynek kialakulása a XVI. századra nyúlik vissza. Arra az időszakra, mikor megkezdődött az afrikai feketék (szklávék) behurcolása Latin-amerikába  A "salsa" szó jelentése: "szósz", "íz", "fűszer".  A Salsa nevének valódi jelentése mára már  elhomályosult. A köztudatban a tánc elnevezéseként ismerik, pedig eredetileg  a rendkívül összetett, sokrétű zenei stílust jelentette. Sokan nem ismerve a "Salsa" szó valódi jelentéstartalmát , a táncot is Salsának kezdték el nevezni. így egyre inkább ez az elnevezés terjed el a világon. Kubában ösztönös, elvek nélküli táncnak is hívják.  .

A szklávék a rabságban is megőrizték és gyakorolták rítusaikat, vallási - mágikus szertartásaikat. Népdalaiknak két alapformája volt: a vallási és a világi dalok, melyek témája a közösség múltjából és jelenéből építkezett. Hangszereiket hím- és nőneműnek tekintették, s tisztelték testüket, lelküket. Legjellemzőbb és legfontosabb zeneszerszámuk a dob volt, annak az életszemléletnek képviselője, melyet őseik földjén hagytak. A mindennapi kínok közepette a dobszóból merítettek erőt a túléléshez, a megújuláshoz.

Az idők során a kubai zenébe beépült a spanyol vándorok vásári éneke, melyet a szklávék átvettek és átültettek saját gondolkodás- és kifejezésmódjukra. Nagy szerepet játszott a zene alakulásában az 1791-ben St. Domingue szigetén (mai Haiti területe) kitört rabszolgafelkelés is. A forradalom elől menekülő franciákkal együtt a nyugat-európai zene is beszivárgott az országba, mely aztán belopta magát a kubai népzenébe és kreolosodott. Így keletkezett több új ritmus is, pl. a bolero, a contradanza és a guajira.

Az első világháború idején jutott el a városokba a himnuszként tisztelt, gúnyos tiszteletlen hangvételű son, mely a sziget feketék alkotta keleti részéből terjedt, s mely a fejlődés egy új impulzusává vált az egész kontinens tánczenéjében. A 30-as évekre annyira megnőtt népszerűsége, hogy minden kubai dalt befolyása alá vont. Így alakult ki a guajira-son, melyet először egy munkás, Joseíto Fernández komponált. Világhírűvé vált dalának címe "Guajira Guántanamera" volt.

A '20-as években az USA-ból a szigetre látogató fekete zenészek hatására a jazz ritmusvilága is keveredett a kubai zenével, ami többek között a Mambo és a Cha-cha-cha születését eredményezte.

Amit ma Salsaként ismerünk, az a konfliktusokkal teli '60-as években született. Ebben az időszakban rengeteg kubai és puerto ricói emigráns érkezett New Yorkba, ahol a társadalom kitaszított és kizsákmányolt rétegévé váltak, ám igyekeztek megőrizni hagyományaikat, kultúrájukat. Az ő közösségük alkotta "Spanish Harlem"-et, vagy ahogy ők nevezték, "El Barrio"-t. Dalaik a közösség sajátos küzdelmeiről, nyomoráról, problémáiról szóltak. A Beatles-mánia elhatalmasodásával és a popzene fellendülésével a karib zene egy időre háttérbe szorult, ám a '60-as évek végére új hangzások és ötletek fejlődtek ki, melyet a latinók és más bevándorlók is átvettek, s ötvözték a kubai és fekete zenével, a rockzenével, valamint a karib és afrikai folklórral. További újítás volt, hogy olyan hangszereket (pl. elektromos keyboard) is felvettek, melyek eltértek a karib hagyományoktól, így a zene elvesztette eredeti tisztaságát, viszont egy durva, lázadó, lüktető hangzást kapott.


A Salsa tánca

A Salsa egy különleges módon táncolt Mambo. A két tánc ritmusában, hangulatában, lépéseiben nagyon hasonlít egymásra. Eltérések leginkább a ritmus hangsúlyozásában mutatkoznak, s abban, hogy a Salsa figuráiban, lépéseiben jobban megtartotta az autentikusságot, mint a Mambo. Az autentikus Salsa egy spontán és bonyolult zene, tánca pikáns, vidám, tüzes és lendületes. Ritmusa lehet lassú vagy nagyon gyors, ami gyakran egy számon belül is változhat. Kialakulásának történetét tekintve két alapstílusát különböztetjük meg, a kubai és a puerto ricói stílust. Zenei örökségének eredete Kuba, de a világban való elterjesztése a puerto ricói latinok érdeme, akik mindmáig népszerű és globális tradícióként őrzik és terjesztik a Salsát.

A kubai Salsát eredetileg Casinónak hívták, és így is hívják a mai napig Kubában, Miamiban és számos más helyen. A kubai Salsát tekintik minden ma ismert Salsa-stílus elődjének, mivel az afrikai és európai kultúra Kubában keveredett a legerőteljesebben. Éppen ezért a puerto ricói Salsa kialakulását is a kubai Casinóra és Mambóra vezetik vissza. A közös eredet ellenére a tánc fejlődése során a kubai és puerto ricói stílus között jelentős különbségek alakultak ki, mivel a kubai Salsa megtartotta a Son ösztönösségét. A tánc jellemzője a játékosság, a hétköznapi történések stilizált előadása. Az idők során a vallási rituálék táncából páros szalontánccá fejlődött. A mai tánctörténészek ezt a stílust az "elvek nélküli tánc"-nak nevezik, mivel itt minden mozdulat megengedett, s maga a tánc a táncos belső szabadságából, a lüktető ritmusokra való természetes reakcióiból fakad.

A puerto ricói Salsa nem sokkal a kubai Casino után keletkezett. Puerto Ricóban a Salsát már eleve páros táncként ismerték meg, mely veszítve vallásos jellegéből a férfi és nő közti vonzalom kifejezőeszközévé vált. Az '50-60-as években a karib térségből megindult emigrációs hullámmal a latin kultúra központja áttevődött az amerikai nagyvárosokba, többek között New Yorkba. Ekkor merült fel, hogy a Casino ösztönszerű rendezetlensége már nem elégítette ki a gombamód szaporodó táncklubok igényeit, ezért létre kellett hozni egy új, egy tudatos táncot, így megalkottak egy a Rumbától és Mambótól kölcsönzött alaplépést, mely a tánc összes figurájában megtalálható, s ami aztán az összes ma ismert latin tánc alaplépésévé vált. Ez az "egy lépés előre...egy lépés hátra" volt a Cuban Rumba alap. Azért tehát, hogy a Salsa világszerte táncolható legyen, az eddig minden irányba ösztönösen mozgó táncost egységes lépés- és ritmuskorlátok közé kellett szorítani. Később az "elvekkel való tánc" irányvonala visszahatott a szülőföldre, Kubára is, ahol ennek hatására fejlődött ki a csoportos kubai tánc, a Rueda De Casino (a párok kört alkotnak, s a vezető folyamatosan bemondja a figurák neveit).

A latin kultúra térhódításával Amerika keleti parti táncmesterei egy tudatos és rendszerezett alaplépésrendszert alkottak, majd ezt követte az alapfigura- és tánctartásrendszer kidolgozása, melyben közreműködtek a kedvelt show-műsorok koreográfusai, balettmesterei és táncosai is. Ebben az időben kezdte alkalmazni a puertoricói stílus a vonalon való táncolás (dancing on the line) elvét, melynek eredményeként Amerikából világhódító útjára indult a latin tánckultúra. Az egységesítés nyomán megszületett egy latin alaptánc, melyből a ritmustól és az előadásmódtól függően lehetett Rumba, Boleró, Mambo vagy Cha-Cha-Cha. A hasonló alap napjaink ismert latin táncainál is megfigyelhető.


Stílusok

Kubai salsa

A ma ismert kubai salsa stílus figuraanyag lényegében néhány közkedvelt floridai salsaiskola gyűjtése, illetve annak továbbfejlesztése. A kubai salsára jellemző a természetesség, a vidámság, az egyszerű ritmus. A pár mozgása folyamatosan körkörös, táncirányok nélkül, amit az olykor a felismerhetetlenségig túlbonyolított virtuóz kézmozdulatok, és az afro testmozgás díszít.

Puerto Rico salsa

A kubai salsa mellett ez a másik tradicionális stílus. Jellemzők rá a könnyed, elegáns mozdulatok, a vonalmenti táncirányokat megtartó figurák, és a szinkrontánc (footwork shines). A puerto ricóiak kevesebb forgással és több kifejező testmozgással táncolnak.

New York salsa

New York Salsa (más néven mambó) néhány jelentéktelen megszokást leszámítva teljes egészében megegyezik a puerto ricói salsa stílussal. Kezdetben mindkettőt kizárólag "on2", azaz a zenei második ütésre elkezdett alaplépéssel táncolták, amely a korábbi klasszikus mambó hagyatéka. A '90-es évektől a világszerte szétszóródott tánctanárok és táncosok a New York Salsa népszerűsítésének érdekében a stíluselemeket megtartva létrehozták a New York Salsa "on1" átiratát, azaz a zenei "egyre" táncoló továbbfejlesztett változatot. Vonalmenti táncirányokat megtartó figurák jellemzik, ez a legelegánsabb, legdinamikusabb stílus, amelyet mégis hallatlan kifinomultság jellemez. Lendületes, laza mozdulatok, a gyors dupla és tripla forgások és a kifinomult lábtechnikák (footwork shines) jellemzőek rá. Népszerűségét főként Eddie Torresnek (The Mambo King) köszönhetjük, aki először kezdte el a számolásos rendszerű tánctanítást a New York-i puerto ricóiak körében. Magyarországon ezt a stílust először Szőnyi Levente (SalsaLevi), majd Franklin Camilo vezették be a '90-es évek végén.

Kolumbiai salsa

A salsák közt a kolumbiai stílus egy valóságos különcnek számít. Külsőre egyáltalán nem hasonlít az előbbi négy kategória kubai rumba-alapú táncaihoz, mivel Kolumbiában az amerikai salsa hullám megérkezésekor a saját, szökdelésekkel tarkított 6/4-es ütemű népitáncukat alakították át az új 4/4-es zenére. Így egy gyors lépésekkel mozgó és tüzes salsa stílust kifejlesztve ma a kolumbiai salsa számít a legegyedibb és egyben a legkevésbé elterjedt stílusnak.

Los Angelesi salsa

A Los Angeles-i salsa stílus a legfiatalabb a salsa stílusok között, a New York-i salsa formai vonásait megtartva a '90-es évek vége felé önálló karaktert alakított ki magának az akrobatikus elemek alkalmazásával. Eleinte a N.Y. stílus 1-re táncolt feldolgozásának volt tekinthető. Eredete miatt előfordulhat, hogy egyes helyeken még mindig 2-re táncolják. A Los Angeles-i salsára a showtánc stílus a legjellemzőbb, melyet nem elsősorban a táncpartner örömére, hanem inkább a táncoló párt körülvevő nézőközönség lenyűgözésére táncolnak. Így a látvány fokozására sorozatos ejtésekkel, dobásokkal és átfordításokkal tűzdelik tele figuráikat.

Rueda

Teljes nevén Rueda de Casino a salsa figuráit alkalmazó körtánc. A párok a kört alkotva, a vezető vezényszavára szinkronban táncolják a figurákat, gyakran párcserével, összefonódásokkal, ami látványossá teszi a közös táncot.

A rueda változatai:

Cuban-style - „Rueda de Cuba” Az eredeti rueda, a casino-ra jellemzően nem sok kötöttséggel

Miami-style - „Rueda de Miami” Sok kidolgozott figurával, a Rueda de Cuba és a Los Angeles stílus ötvözete

A Fülöp szigeteken 2005-től egy helyi változat is kialakult, Ronda de Salsa néven.